Truy cập nội dung luôn

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2023

14/02/2023 14:30    185

Sáng ngày 14/02, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Quang Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2022, Trung tâm đã quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật các hệ thống: Hệ thống Trung tâm dữ liệu tỉnh (Datacenter), hệ thống Giám sát điều hành an ninh mạng (hệ thống SOC), hệ thống giám sát tường lửa tập trung tỉnh (Sophos Management); hệ thống thiết bị tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh (Trung tâm IOC) đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, phục vụ công tác quản lý, điều hành các cơ quan, đơn vị. Hoàn thành rà quét, kiểm tra an ninh hệ thống theo yêu cầu của Bộ Công an về việc kiểm tra công tác kết nối với CSDL Quốc gia Dân cư tại Datacenter. Cài đặt máy chủ bảo mật 02 để kết nối CSDLQG về Dân cư. Thử nghiệm kết nối thành công với IPv6. Tổ chức diễn tập ứng cứu, phòng chống sự cố về an toàn thông tin năm 2022 và tham gia diễn tập an toàn thông tin do  tổ chức 04 lớp tập huấn về An toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã......công tác truyền thông đạt được một số kết quả như thực hiện và xuất bản 14 số bản tin số CCHC trên nền tảng số và gửi tin nhắn đến người dân; quản trị, cập nhật thường xuyên tin, bài viết, hình ảnh, video clip, văn bản trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm đã tư vấn giám sát gói thầu Xây dựng CSDL hồ đập tại Chi cục Thủy lợi, gói thầu Hội nghị truyền hình huyện Sơn Hà; nâng cấp Trang thông tin điện tử Bệnh viện Tâm thần tỉnh, Trang thông tin điện tử Ban Phòng chống lụt bão tỉnh; cung cấp dịch vụ thi trắc nghiệm trực tuyến cho cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” cho Sở Tư pháp; tập huấn sử dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn thực hành cập nhật, chỉnh sửa thông tin và thủ tục hành chính cho các xã của huyện Ba Tơ, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi.

Năm 2023, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp thực hiện trong năm.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Quang Nghĩa, Phó Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả đạt được của Trung tâm trong năm 2022, đồng thời chỉ đạo và định hướng một số nội dung, nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm năm 2023 với mong muốn tập thể viên chức và người lao động Trung tâm chung sức, đồng lòng tập trung trao dồi kỹ năng tự học để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị