Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Từ tháng 3/2022, dịch vụ bưu chính sẽ được đánh giá chất lượng

31/03/2022

Ảnh minh họa

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 509/QĐ-BTTTT ngày 22/3/2022 về Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích.

Bộ tiêu chí là công cụ để đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu thời gian toàn trình bưu gửi theo mức đã công bố với khách hàng và đánh giá tỉ lệ phần trăm bưu gửi được phát thành công đến địa chỉ nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi. Đồng thời, đánh giá độ hài lòng của khách hàng về quá trình cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp. Bộ tiêu chí xác định 03 tiêu chí bao gồm: Thời gian toàn trình bưu gửi; độ an toàn bưu gửi; độ hài lòng của khách hàng. 
Bộ tiêu chí cũng nêu rõ kết quả đánh giá, xếp hạng thứ tự các tiêu chí và được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ TT&TT và Sách Bưu chính thường niên.
Thúy Vân

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952