Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Xây dựng mô hình quản lý, xử lý khủng hoảng truyền thông của tỉnh Quảng Ngãi

19/11/2021

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình quản lý, xử lý khủng hoảng truyền thông của tỉnh Quảng Ngãi.

Kế hoạch này nhằm chuẩn bị các nội dung công việc thực hiện việc xử lý khủng hoảng truyền thông và trang bị kiến thức, kỹ năng về xử lý khủng hoảng truyền thông cho các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh. Phòng ngừa, kịp thời xử lý trong tình huống khủng hoảng truyền thông, giúp làm sáng tỏ tình hình, giải tỏa dư luận, bác bỏ tin đồn thất thiệt. Chủ động hành động hiệu quả để giảm thiểu các thiệt hại hoặc ngăn chặn được những tác động tiêu cực, bất lợi do khủng hoảng gây ra.

Theo kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì việc triển khai; chủ động, thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí, kể cả trong trường hợp xảy ra khủng hoảng truyền thông.

V.N (Quangngai.gov.vn)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952