Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

CẢNH BÁO: lừa đảo nhận tiền Bảo hiểm thất nghiệp qua tin nhắn

22/11/2021

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, một người dân phản ảnh đã bị trừ mất 35 triệu đồng trong tài khoản sau khi nhận được một tin nhắn thông báo và hướng dẫn nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.