Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị tập huấn thông tin cơ sở

09/12/2021

Sáng ngày 9/12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin cơ sở năm 2021 bằng hình thức trực tuyến đến 13 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố với hơn 250 đại biểu tham gia.

Tại buổi tập huấn, Giảng viên Vũ Thế Cường, Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và PGS. TS Đinh Thu Hằng, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ về kỹ năng khai thác, biên soạn tài liệu tuyên truyền trên sóng truyền thanh xã, phường, thị trấn và kỹ năng tìm kiếm chủ đề; cách thức xử lý thông tin dữ liệu, số liệu, các sự việc, sự kiện viết tin bài.

Hội nghị nhằm nâng cao về nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thu Nhất