Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi ký kết thỏa thuận Hợp tác xây dựng Chiến lược về Chuyển ‎đổi số với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

14/04/2022

Sáng ngày 14/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký kết thỏa thuận Hợp tác xây dựng Chiến lược về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất các nội dung hợp tác gồm: Phối hợp, tham vấn đối với các cơ chế, chính sách, quy hoạch, nghị quyết, chương trình, kế hoạch có liên quan về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, những nội dung được phép tham vấn, lấy ý kiến rộng rãi; Phối hợp khảo sát, rà soát, đánh giá hiện trạng, tham vấn định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kiến trúc, mô hình tổng thể và xây dựng chiến lược về chuyển đổi số và đô thị thông minh, quy hoạch tổng thể phát triển cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông, lộ trình thực hiện phù hợp với thực tế của Quảng Ngãi và đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ để thúc đẩy ứng dụng công nghệ số tại các ngành, lĩnh vực có thế mạnh của Tập đoàn VNPT; Phối hợp phát triển nguồn nhân lực và tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi triển khai các chương trình đào tạo về chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, chuyên gia về công nghệ thông tin, các chương trình phổ cập kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Thỏa thuận Hợp tác này là tiền đề để các cơ quan của tỉnh, cùng với các đơn vị chuyên môn của Tập đoàn VNPT xây dựng, tham mưu lộ trình chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn VNPT ký kết hợp tác

 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 

Ông Trần Thanh Trường - Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông thông qua bản thỏa thuận hợp tác

 

Thúy Vân

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952