Truy cập nội dung luôn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tiêu chuẩn Quốc gia ISO/IEC 27033-2: 2012

27/04/2022

Công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - an toàn mạng - phần 2: hướng dẫn thiết kế và triển khai an toàn mạng

Tải file tại đây.

Tài liệu đính kèm: 5-Tieu chuan-TCVN 9801-2-2015.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 751

Tổng số lượt xem: 334952